22 участъка в речните корита в Пазарджишко се нуждаят от почистване установи междуведомствена комисия, назначена от областния управител Стефан Мирев. В момента се почистват 13 участъка, които се намират в общините Пазарджик, Панагюрище, Пещера, Ракитово, Белово, Брацигово, Стрелча и Лесичово.

Пловдив

Почистен е участък от река Доспатска край Сърница и предстои приемането му от комисията. Качеството на работа се проверява стриктно от избрани от областната управа фирми. В договорите с тях е предвидено при некачествено извършване на почистването и при неизпълнение на две предписания, договорите да се прекратяват. Това вече се е случило с дружество, наето да чисти речни корита край Стрелча.