Търсещите работа вече не трябва да предоставят трудова книжка. Даните за професионалния им опит ще се събират по служебен път.

Безработните, които се регистрират в бюрата по труда, трябва да носят само документ за самоличност, диплома за завършено образование и сертификати за придобити допълнителни квалификации. Представянето на трудова книжка вече не е задължително.

Лилия Тошева - директор на "Бюро по труда"-Възраждане: Има много хора, които са си загубили трудовите книжки. Освен в нашата страна това от 2002 година всичко е в електронен вариант - трудовият стаж на хората.

Трудовите посредници могат да проверят по електронен път професионалния опит на регистриращите се безработни.

Лилия Тошева, директор на "Бюро по труда", "Възраждане": Вземането на този трудов стаж за последните 10 години е необходимо с цел подпомагане на този човек да си намери работа.

Проверката няма да се отрази на времето за регистрация на безработния.

Юлияна Стефанова, началник "Посреднически услуги", "Бюро по труда"-Възраждане: До 15 минути отнема регистрацията. Може да не се наложи тази проверка да се извършва. В случай, че се наложи, ние ще си я правим по служебен път. Така че ние няма да задържаме клиентите.

Проверка ще се прави само ако посредниците не получат достатъчно информация за професионалния опит на безработния.