Парламентът задължи министъра на здравеопазването да представи анализ на трансплантациите у нас до 1 април и да предложи законови промени. Днес депутатите изслушаха Кирил Ананиев по искане на левицата.

Освен анализ, трябва да бъдат посочени конкретни задачи, очаквани резултати, срокове и отговорни ведомства, за да стане страната ни пълноправен член на Евротрансплант.

Ще се изготви осъвременен стандарт на трансплантации, както и национална програма за донорството. Основната цел е в началото на 2021 г. в България да може да се извърши първата белодробна трансплантация.

Обмисля се и въвеждането на карта, в която всеки да декларира своето съгласие да стане донор.


Кирил Ананиев, министър на здравеопазването: Подготвяме кампания за донорството. Един от инструментите е въвеждането на една карта, подобна на личната карта, която да се носи при личните документи и в нея ще се записва "съгласен съм да бъда донор". Няма да е законодателно регламентирано. По желание, въпрос на морал.