Бъдещето на обществените медии, конкуренцията, дигиталните платформи, обратната връзка със зрителите и недофинансирането. Тези въпроси бяха във фокуса на срещи между експерти от Европейския съюз за радио и телевизия с генералния директор на БНТ и екипи от различни звена в телевизията в рамките на двудневна партньорска проверка.

В борбата с новите платформи и технологичните гиганти, обществените медии остават все така важни. Заради доверието, заради истинността на новините.

Натали Лабурдет - мениджър EBU Academy, Швейцария: Обществените медии имат страхотно наследство - те работят от 50-80 години.
Жан Филип де Тендер - директор медии на EBU, Швейцария: Мисля, че общественмите медии са много важни и дори ще стават по-важни в бъдеще.

Промяна - това е думата на бъдещето.

Жан Филип де Тендер - медиен директор на EBU: Мисля, че обществените медии също трябва да се насочат така, че да не работят само за по-зрялата аудитория, а също и за останалите, и за по-младите, като намерят нови формати, нови начини за разказване на истории, като създават висококачествена продукция и новини, на които хората вярват.
Юлия Кирияку - технически ръководител в CyBC_PIK, Кипър: Ние трябва да преосмислим нашите платформи за работа и как продуцираме и доставяме информация. Много важни са технологичните умения, разбиране на целия работен процес от началото до достигане на аудиторията. Аудиторията сега е в центъра, не е накрая. Хората не чакат до 8 часа новините, за да бъдат информирани в наши дни.

Всичко това обаче струва пари. Има ли универсален, най-добър начин за издръжка на обществените медии?

Жан Филип де Тендер - медиен директор на EBU: Ако започнем от лицензионните такси, където аудиторията, населението директно плащат за издръжката на обществените медии. Това е на-добрият начин, защото гарантира независимост от всякакви опити за политически или икономически натиск.
Натали Лабурдет - мениджър EBU Academy, Швейцария: Вие трябва да определите кои сте, да решите какво искате да правите за гражданите, за всички и тогава съм сигурна, че ще получите субсидията, която желаете.

Въпрос на дискусия и на воля - законодателна - за независими и силни обществени медии.