Обществен съвет да посочва скандалните приватизационни сделки. А комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество да разследва и на общинско ниво. Това предлагат от парламентарната Комисия за борба с корупцията. Така ще се гарантира, че виновните ще бъдат разследвани и наказвани. Отговорност ще има и за чиновници, допуснали чадър над престъпленията. Идеята беше подкрепена от ГЕРБ, Обединените патриоти и БСП.

Да бъдат разширени и централизирани правомощията на комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество и на местно ниво, предлагат депутати от ресорната парламентарна комисия. Причината - много нередности остават извън полезрението на комисията.

Милко Недялков, депутат от БСП за България: Не всички случаи се разглеждат, те са твърде малко и парцелирането на дейността по установяване на конфликт на интереси води до различни критерии в различните структури на държавната и общинската администрация по места.

На заседанието беше поканен шефът на КТКОНПИ Пламен Димитров. По думите му обаче при сегашния си състав комисията не разполага с достатъчен ресурс за такъв надзор.

Пламен Димитров: Изключително много лица биха попаднали под полезрението на комисията над 140 хиляди лица, а в момента лицата, които са във висшите етажи на властта са около 8000.

Димитров изрази опасения и за предложението на депутатите да бъдат разследвани наново скандалните приватизационни сделки заради изтекли по думите му давностни срокове.

Пламен Димитров: Знаем каква е въпиющата липса на справедливост в нашето общество и една такава проверка, констатациите би могла да разкрият някои нарушения, за които после да се понесе една морална отговорност.

Предстои депутатите да получат анализ от какви ресурси се нуждае комисията, за да разследва и на общинско ниво. Отделно поправки в закона ще бъдат подготвени и по отношение на приватизационните сделки.