В Община Балчик догодина приоритетно ще се инвестира в рехабилитацията на улици и пътища в региона. Администрацията има и одобрени проекти.

Балчик

Единият е на стойност 6 милиона лева. Средствата са за ремонт на четвъртокласни пътища в общината. Другият проект предвижда 1,5 милиона лева да бъдат вложени в изграждането на канализация и асфалтирането на улици в село Оброчище. Ще бъдат ремонтирани и улици в Балчик. За тях ще бъдат заделени близо един милион лева от общинския бюджет. През 2017-а година с общински средства бяха ремонтирани много обществени сгради в Балчик.