Кметът на Банско Георги Икономов категорично заяви, че не се предвижда строителството на нови 40 000 легла. От кметството казаха още, че с приетия Общ устройствен план в края на 2016 година се забранява строителството в територии, които не попадат в него. Намерението на общината е да изготви регулационен план за парцели, които вече са застроени с индивидуални планове.

Общо около 2000 дка са площите, които предстои да бъдат регулирани като от тях 60% са вече застроени. Незастроените територии са 380 декара. От общината казаха, че ще могат да се изграждат сгради само до три етажа.

Георги Икономов, кмет на Община Банско: Тези 380 декара представляват 6 % от цялото застрояване в момента в града, което, ако тръгнем по тази логика, най-много с 6% да се увеличат леглата или това прави около 1200 легла нови в близките 20 години, но това нещо е при положение, че се застрои на 100% тези 380 декара и то за жилищно или хотелско застрояване.