Следеното за нарушители с камери ще струва близо 2 милиона лева, а изграждането му се очаква да започне до края на годината, съобщи кметът Атанас Камбитов. Приоритетно камери ще се поставят в центъра на града. След този етап ще започне и монтирането на съоръжения за видеонаблюдение в парковите зони и в кварталите.