Община Благоевград стартира процедура по номинации на омбудсман. На базата на приетия от Общински съвет Правилник за организацията и дейността на обществения посредник, комисия състави обявление с правила за допустимост на кандидатите и прие процедура по подбор на кандидатите, както и сроковете за изпълнението ѝ.

Благоевград

Кандидатите имат 15-дневен срок след датата на публикуване на обявлението, в който да подадат документите си в сградата на Община Благоевград. След изтичане на срокa Комисията ще разгледа постъпилите документи от кандидатите и ще проведе събеседване с избраните по документи. След това ще предложи на Общинския съвет в Благоевград за гласуване до три кандидатури за обществен защитник. Той ще бъде избран за срок до изтичане на мандата на настоящия Общински съвет.