Родителите, които не пускат редовно децата си на училище и детска градина или не спазват изискванията на общината ще бъдат санкционирани и договорите им ще бъдат прекратявани. Община Благоевград разполага с около 700 жилища, като 180 от тях са нови и изградени по проект. Новите апартаменти са едностайни, двустайни и тристайни, като има и специално пригодени за трудноподвижни хора.

Благоевград

В новите жилища с напълно оборудвани електроуреди ще бъдат настанени млади семейства, самотноживеещи майки и хора в неравностойно положение. От общината казаха, че ще се извършва строг контрол на състоянието, в което се поддържат.

Зорница Кралева, заместник-кмет на община Благоевград: Има вече монитор, има видеонаблюдение в цялата сграда. Мисля, че така ще бъде осигурена 24 часова охрана в всяка една от сградите.

Служители на общината проверяват дали всички, които са настанени вече в по-стари общински жилища отговарят на необходимите условия.

Атанас Камбитов, кмет на община Благоевград: Някъде има жилища, които един вид се наследяват, някъде са неспазени на 100% изискванията на наредбата. Така че в момента ревизираме абсолютно всичко и всички данни ще бъдат изнесени.

Промените в наредбата трябва да бъдат гласувани от Общинския съвет в края на юни месец, след което ще започне настаняването на нуждаещите се в новоизградените блокове. Към тях ще бъдат обособени и места за отдих.