Едва 2% е безработицата в община Божурище. Това е най-ниската стойност в Софийска област. Причината е в развиването на Индустриалната зона Божурище и инвестициите, които правят компаниите в района.

Ангел Енчев е управител на фирма за производство на опаковки от картон и велпапе. В началото на януари компанията му мести производството си в Индустриалната зона в град Божурище. Причината е по-лесния достъп до нови клиенти и възможността за разширяване на производствените мощности. Заетите във фирмата са от София и Своге, а от скоро има назначени и две момчета от защитеното жилище "Заедно" в село Гормазово.

Ангел Енчев, управител на фирма за производство на опаковки: Аз лично пуснах обява във Фейсбук страницата на община Божурище с идеята да привлечем повече работна ръка, но като цяло втора, трета седмица не се случва. Може би хората си имат работа.

Активното население на община Божурище е близо 4000 души, а регистрираните безработни са 89 души. Според заместник-кмета на общината Владислава Симеонова причината за малкия брой на безработните е близостта на града до София и развиването на Индустриалната зона.

Владислава Симеонова, зам.-кмет в община Божурище: По-голям процент са жени, 55 жени, а останалите са мъже. Средната продължителност, която прекарват на борсата са между 6 и 12 месеца. Има разбира се и хора с висше образование сред тях, но в по-голяма степен са хората със средно образование.

10 са големите работещи предприятия на територията на община Божурище. Фирмите са с различен профил и дейност, сред които логистични центрове, транспортен терминал, фармация и производство. Тази година от кметството очакват още 7 компании да заработят в Индустриалната зона. Предстои да бъде изграден и хлебозавод с мелница.

Владислава Симеонова, зам.-кмет в община Божурище: Като цяло инвестицията на Икономическа зона Божурище е над 200 млн. лева и тя ще подсигури над 2 хил. работни места.

Индустриалната зона в град Божурище все още не е изградена напълно. Въпреки това според администрацията на общината тя е най-бързо развиващата се в страната и вече е притегателен център за големите чуждестранни инвеститори у нас.