Община Бяла е подготвила проект за ремонт и реставрация на моста край града. Той е паметник на културата от национално значение, дело на майстор Кольо Фичето, но заради сериозните средства, необходими за ремонта и поддръжката му, от години се руши. Чака се одобрението на Института по паметниците на културата, за да получи финансиране.