Община Добрич се подготвя за зимата. Заделени са около 200 хиляди лева за аварийно изкърпване на общинските пътища в селата преди падането на първия сняг.

Добрич

Подготвени са и договорите за снегопочистване, които предстои да бъдат сключени с 4-те фирми, спечелили обществените поръчки за зимно поддържане на пътищата в общината. Проверява се и тежката техниката във всяко населено място. Работи се и за по-добрата координация с Областната управа, която отговаря за републиканската пътна мрежа. Общинският съвет в Добрич прие нова наредба за управление на пътищата. Тя предвижда емитиране на общински облигации за финансиране на програмата за рехабилитация на уличната мрежа.