Общинският съвет в Карлово реши да бъде теглен лихвен заем в размер на 5 милиона лева за погасяване на стари и неразплатени просрочени задължения на общината. Решението бе взето на извънредно заседание на местния парламент по предложение на кмета Емил Кабаиванов.

Карлово

Общинският кмет посочи, че задълженията на общината са от 2008-а заради неразплатени суми към изпълнители, доставчици и частни съдебни изпълнители.

Емил Кабаиванов – кмет на Карлово: "Към 30.11.2011 г. са били примерно 2,4 милиона лева. На следващата година, т.е. след месец - на 1.01.2012-а, общинското образование вече преминава на финансиране в общия бюджет и от там идват стари задължения още 1,7 милиона лева."

Кредитът ще бъде изтеглен за период от 10 години и ще бъде погасяван от местните приходи на общината. Кабаиванов каза, че няма да бъдат повишавани местните данъци и такси. Съветниците от БСП единствено не подкрепиха така направеното предложение.

Манол Манолов - председател на групата съветници в Общински съвет - Карлово: "През следващите 10 години всички ние - мало и голямо, ще плащаме тези задължения, защото те идват така както ни беше предоставено от местни приходи."

Някои от жители на общината посочиха, че задълженията трябва да бъдат платени за да се излезе от дълговата спирала, други изразиха мнение, че това ще се отрази на данъкоплатците.

"Няма да се отрази, толкова години не се е отразило."

"Неименуемо е така ще се отрази със сигурност."

Около 700 хиляди лева годишно общината ще трябва да отделя за погасяване на кредита.