Безвъзмездно финансово подпомагане за близо 16 милиона лева ще получи община Пловдив по проекта "Образователна инфраструктура" – изграждане и обновяване на училища, детски градини и ясли в града по оперативната програма "Региони в растеж".

Пловдив

Средствата са предназначени за изграждане на нова детска градина на улица "Богомил". Ще се правят основни ремонти и реконструкция в училище "Любен Каравелов". В детските градини "Снежанка" и "Перуника", и яслата "Детски смях" ще се изграждат съоръжения за повишаване на енергийната ефективност и ще се строят спортни площадки и съоръжения.

Община Пловдив ще изпълнява и проект "Модернизация на инфраструктурата и подобряване качеството на образователната среда в Професионалната гимназия по хранителна техника и технологии" на стойност 1,4 милионa лева. Ремонти ще има и в Аграрния университет и Университетът по хранителни технологии в града.