Стари петролни отпадъци замърсяват околностите на Русе. Нефтопродуктите, които са били складирани преди 30 години, са протекли от летните жеги. Затова общината започва спешно почистване на района до Индустриалния парк.

Русе

Остатъците от преработката на масла са били депонирани в огромни ями в околностите на града. При големи горещини обаче те разширяват обема си и излизат на повърхността. Пенчо Пенев живее в района, но нито той, нито съседите му са наясно, че в тази местност преди години са заровени отпадъчни нефтопродукти.

Пенчо Пенев: Не зная, ние отскоро живеем тука и не съм усещал.
А някакви миризми усещате ли? Има миризми когато преминаваме по булевард „България".
На какво? На нефтопродукти.

Община Русе в срок от един месец трябва да успее да се справи с наследения във времето проблем със старите гудронови ями.

Спасимир Димитров-директор на Дирекция „Обществен ред и сигурност"- Община Русе: Най-добрият вариант е фирмата, която предложи технология, смесва гудрона с варовик, т.е. той от течен става по-гъст и освен това се прави заграждение, бетонно, което пречи на неговите разливи, като по този начин се консервира самата гудронова яма.

С почистването на незаконните сметища в района ще се заеме общинското предприятие „Паркстрой".