За да не изпадне община Смолян в неплатежоспособност, днес беше свикана и извънредна сесия на Общинския съвет, на която отново се обсъжда искането за безлихвен кредит. През настоящата година Общината е на ръба да остане без близо 3 милиона лева държавна субсидия.

Смолян

Средствата ще се приспадат от финансовото министерство, след като Общината не успя да върне навреме отпуснат от държавата безлихвен заем.

Венера Аръчкова – заместник-кмет на Смолян: "Този кредит ние нямаме финансови възможности да го разплатим и всяка от годините и 2015-а, и 2016-а ние го рефинансираме, удължаваме срока на неговото действие. Сега за голямо съжаление 2017-а година Общинският съвет не даде санкция кметът да внесе мотивирано искане да бъде удължен срокът или пък да бъде преоформен наново този дълг."

Така общината се лишава от средства за капиталови разходи, с които е свързано изграждането и ремонта на улици и пътища. Ще пострадат и редица местни дейности.

Венера Аръчкова – заместник-кмет на Смолян: "Оптимизация на спортни дейности, на културни дейности, на издръжката в тези дейности, издръжката за улично осветление, правене на някакъв график, оптимизация на персонала в общината. Не коментираме тука съкращаване на бройки, а оптимизация с часово време, с график на работно време."

Заместник-кметът е категорична, че няма да се посяга на издръжката на детските градини и социалните дейности.