Стипендии за студенти по определени специалности отпуска Община Стралджа. Обезлюдяването на града и липсата на експерти за администрацията, педагогически и медицински специалисти са провокирали ръководството на Общината да предприеме подобна мярка. Приета е Наредба, която регламентира дотирането на младите хора.

Стралджа

В приетата наредба е предвидено бъдещите висшисти да получават по 200 лева месечно за периода на обучението си. Те обаче трябва да отговарят на няколко критерия.

Гроздан Иванов, заместник кмет на община Стралджа: „Основно, че трябва да бъде завършено образование с успех над 4.50 средно образование, тук в няма значение къде, важното е да си жител на община Стралджа. След това имаме подписване на договор, че следващите няколко години след завършването този човек ще работи за нуждите на община Стралджа."

Общинските съветници на Стралджа също са категорични, че приемането на наредбата е стъпка в правилната посока за задържане на младите хора в града.

Димо Стойков, общински съветник: "Зная колко много е трудно да се реализира един студент по специалността, а по този начин община Стралджа създава работна среда за тези хора, където могат да започнат трудовата си кариера.“

Осигуряването на работно място след завършване е най-голямото предимство, смятат бъдещите студенти като Силвия, която вече е избрала медицината за своя професия.

Силвия Йорданова, бъдещ студент: „Мисля че това е една много добра възможност за млади хора като нас."

От ръководството на Общината не изключват възможността наредбата за отпускане на стипендии да провокира интереса и на млади хора от други населени места, но са категорични, че първо ще бъдат обезпечени студентите от Стралджа.