Община Търговище започна процедура да получи акт за собственост за ранновизантийския и средновековен град Мисионис.

Търговище

В момента археологическият обект попада в държавна горска територия, което възпрепятства възможностите за европейско финансиране. За проучвания годишно се инвестират по 35 000 лв. от местния бюджет и от спонсори. Според ръководителят на разкопките проф. Николай Овчаров Мисионис има потенциал да се превърне във водещ туристически обект в Североизточна България от национално значение.