Нова зона в размер около 50 декара в района на варненското пристанище ще бъде променена по модела на зоната около Морска гара. Ще бъдат иградени кътове за забавление и паркинг, който ще попадне в обхвата на бъдещата Синя зона.

Варна

Тя трябва да заработи през следващата година. Планираният брой места за паркиране в цялата Синя зона е до 7000. От тях около 300 ще са за хора с увреждания, около 50 - за електромобили. 6000 места са предвидени за живеещите в обхвата на Синята зона, а други 300 - за фирми, които имат офиси в нейния обхват.

Очакванията са, че за първите две години от въвеждането си Синята зона ще донесе над 16 милиона лева приходи на общинската хазна.