До края на февруари Община Варна ще изпрати 300 000 писма до данъкоплатците за дължимите местни данъци и такси. Предприети са мерки и за събирането на стари задължения.

Варна

Вече са заведени около хиляда изпълнителни дела срещу неизрядни платци. Процедурата се води от частни съдебни изпълнители, за това дълг от 50 лева може да нарасне почти десетократно.

От седмица пунктовете за извършване на годишни технически прегледи са свързани със системата на Община Варна. Жителите на града, които не са платили годишния данък за автомобилите си, няма да може да се явят и на технически преглед.