Общински съветници от Благоевград предлагат часовете по плуване за учениците от първи до седми клас да са задължителни, като се провеждат веднъж седмично, извън учебно време. Предложението е тренировките да са между 40 и 60 минути в общинския басейн.

Благоевград

Според общинските съветници е необходимо учебните часове по плуване да за задължителни, тъй като не всички училища в момента могат и имат къде да ги провеждат.

Андон Тодоров, общински съветник: „Искаме да са задължителни, защото виждате, какво е днешното време, натоварено, всички деца с таблети, с телефони. Искаме да ги учим на спорт. Плуването е спорт, който комплексно помага за здравето на един човек."

Съветници предлагат също така да бъдат ремонтират басейните в две от училищата в Благоевград, които не се ползват от години. Средно училище „Иван Вазов" разполага с необходимата база за провеждане на уроци по плуване, но е нужен основен ремонт на съоръжението.

Басейнът в училището не работи от 24 години. За ремонта му са необходими около 150 до 200 000 лв. Учебното заведение обаче не може да отдели средствата от собствения си бюджет.

Димитър Арабаджиев, дир. на Средно училище „Иван Вазов" в Благоевград: „Ние сме делегирана държавна дейност и сме субсидирани с толкова пари, колкото ученици имаме... Бюджетът, който отчетохме е 800 000 лв., като големият процент е за плати и осигуровки, остават 11 000 за текущ ремонт, а основен ремонт би трябвало да влезем в програмата на община Благоевград- инвестиционната."

Директорът на училището обясни, че преди около 7 години е изпратил до общината предложение за ремонт на басейна. Общинските съветници предлагат, за да се намалят разходите по поддръжка на басейните и захранването им да се използва вода от минералните извори в Благоевград, с която в момента се пълни и общинския басейн.