На извънредно заседание Общинския съвет на Копривщица прегласува спорното решение, с което връща общия устройствен план на града със забележка да отпадне наименованието архитектурно-исторически резерват.

Спорното решение беше взето преди две седмици на извънредно заседание на общинския съвет, точно в момент, когато кметът на града е бил на работно посещение в Париж, във връзка с работа с ЮНЕСКО.

На заседанието са били общинските съветници и местния бизнесмен Радослав Йовков, който има идеи за развитие на града и настоява да отпадне охранителната зона около него.

Областният управител на Софийска област София Торолова върна днес за ново обсъждане в Общинския съвет на Копривщица решението за промени в Общия устройствен план на Копривщица, като го обяви за незаконосъобразно.

От областната администрация, допълниха още, че съгласно Закона за културното наследство промени на статута на недвижима културна ценност се извършват след мотивирано искане на кмета на общината и след одобрение на Министерство на културата.

От Министерството на туризма също разпространиха позиция, в която заявиха, че статутът на Копривщица като архитектурно-исторически резерват не е пречка за развитието на туризма.