Само два месеца след началото на активната кампания за общинските данъци в Пловдив над 50% от налозите вече са събрани. Спрямо същия период на миналата година приходите са с три милиона повече. Според администрацията в Пловдив това се дължи на подобрения инвестиционен климат в града.

Пловдив

Розалин Петков - зам.-кмет на Пловдив: "Към момента имуществените данъци са на 50% изпълнени като с 2,2 милиона е повече приходът в сравнение с 30 април на миналата година. Въпреки че драстично намалихме ставките с 25% на двата основни класа най-употребявани автомобили, към 30 април имаме 7,4 милиона, което е 49% събираемост."