Работната група към социалното министерство, която изготвя новия Закон за хората с увреждания, заседава в този час. А родители на деца с увреждания организират пореден национален протест тази вечер в София.

На финалното обсъждане в социалното министерство пристигна омбудсманът Мая Манолова, както и част от протестиращите майки. По време на финалното обсъждане предстои да се говори по някои от спорните въпроси, а именно коя институция трябва да прави оценката на индивидуалните потребности на хората с увреждания.

Предложенията са две - от една страна, това може да бъде звено към Агенцията за социално подпомагане, от друга страна, може да бъде Агенцията за хората с уврежданията. Друго, което предстои да бъде обсъдено, е финансовата помощ - в проектозакона е вписано, че хората с увреждания би следвало да получават финансова подкрепа, която да бъде месечна, както и целеви помощи, като финансовата подкрепа ще варира в зависимост от степента на увреждането. Отново в проектозакона, който ще бъде обсъждан, се споменава, че тя ще варира между 10 и 57% в зависимост от степента на увреждане. Става въпрос за 57% от линията на бедност и тези средства ще ги получават хората с най-тежки увреждания - над 90%. Майките от своя страна продължават да настояват, че личната помощ трябва да бъде в отделен закон.

Мая Манолова, национален омбудсман: Става дума за това - решенията свързани с индивидуалната оценка на потребностите да бъдат задължителни за всички институции. Да се преразгледа финансовата помощ така, както е предложена. Да се реши въпросът с помощните средства. Да не се дават лимитирани средства - да се дава направо необходимото средство, за да се пресече кранчето за източване на системата от страна на фирми.
Мая Стоицева, майка: Продължаваме да държим индивидуалната оценка на човека със уреждания да бъде водеща при определяне на всички финансови подкрепи, които човекът с увреждане ще получи. Не както е заложено ТЕЛК-а да бъде водещото. Протест ще има.

Междувременно баща остави своя 18-годишен син в чакалнята на Министерския съвет, за да се погрижат, по думите му, за него. По този начин той иска да покаже, че хората с увреждания над 18 години имат различни качества и те трябва да бъдат подкрепени, защото неговият син предстои да учи и има нужда от подкрепа за това.