Да бъде стартирана процедура за приватизация на МБАЛ „Света Петка Българска", предлага кметът на община Нова Загора. Точката е включена в предстоящото заседание на местния парламент днес.

Нова Загора

Трите водещи комисии вече са се произнесли положително за идеята, уточни председателят Николай Георгиев. Той потвърди, че здравното заведение ще бъде извадено на тезгяха заради проявен инвестиционен интерес от страна на търговско дружество, което вече има една болница в Сливен.

Продажбата и приватизацията е основно заради задлъжнялостта на здравото заведение, което за м.г. е имало приходи в размер на 1,9 млн лв, а разходите му са били със 100 хиляди в повече.

Малко под 300 000 лв. са дългосрочните задължения, а краткосрочните са близо 400 000 лв. Ситуацията се влошава допълнително от намаления брой на клиничните пътеки - от 26 на 23, коментираха още от болницата.