Адвокат обжалва решението на правителството, с което се променя плана за управление на Национален парк Пирин. Жалбата не спира изпълнението на нормативния акт, но изисква започването на дело от Върховния административен съд.

Адвокат Асен Карагьозов внася жалбата като частно лице, а не от името на свои клиенти. Той изтъква, че го прави изключително в защита на природата, а не защото гони някакви други интереси. Аргументите му са четири.

Първо той твърди, че след като плана за управление на Пирин се приема след въвеждане на екооценка, такава трябва да бъде направена и при съществени промени, каквото според него е последното решение на Министерския съвет.

Второ, адвокат Карагьозов смята, че опазването на защитените територии би трябвало да е цел номер 1, а след това да са всички останали действия, които ще се извършват на територията на Национален парк "Пирин".

Третият аргумент на адвоката е, че България е приела пред ЮНЕСКО ангажимент да извършва екооценка при всички съществени промени, които се правят на територията на парка. А четвъртият му аргумент е, че така се нарушaват международни принципи, които изискват извършването на екооценка.

От Министерството на околната среда и водите не коментират обжалването с мотив, че то е срещу решение на целия МС и той би трябвало да излезе с позиция. От МС вчера заявиха, че с решението, което са взели, единствената промяна, която ще бъде извършена на територията на парк "Пирин", е изграждането на втори лифт на Банско.


Алпинистът Боян Петров с ново предложение за плана за управление на Пирин

Алпинистът Боян Петров с ново предложение за плана за управление на Пирин

Има вариант за промяна на плана за Пирин, който да осигури строителството на втори кабинков лифт в ски зоната на Банско и да гарантира, че няма да има...

Екоминистърът Нено Димов коментира предложението на алпиниста Боян Петров. Той предлага планът така да се промени, че наистина да се гарантира изграждането само на втори лифт.

Нено Димов, министър на околната среда и водите: Предложението на г-н Петров не може да помогне в посоката, в която то е дадено към плана за управление, защото планът за управление, по принцип, не специално за Пирин, е план, който трябва да дава режими. Когато говорим за този тип предложения, те могат да бъдат отнесени към общите устройствени планове или специализирания подробен устройствен план, който трябва да бъде направен, който подлежи на екологична оценка и на оценка за съотвествието, така че отправена там тази идея може да намери решение, но аз не съм толкова запознат със ЗУТ, за да отговоря категорично.