Очаква се парламентът да гласува окончателно промените в Закона за обществените поръчки. Те предвиждат възложителите на обществени поръчки задължително да публикуват договорите за подизпълнение и всички анекси към контрактите.

А цялата информация за т.нар. малки поръчки - събиране на оферти с обява - ще трябва да се публикуват в Регистъра за обществени поръчки. С цел по-голяма прозрачност, е предвидено и поетапно въвеждане на електронна платформа за възлагане на обществени поръчки в страната.