Нарушения на БНБ при управлението на бюджетните й разходи за 2015 година показва одит на Сметната палата, публикуван днес на сайта й.

През одитирания период не са проведени 9 обществени поръчки при наличие на основания за това. Установена е недобра практика за сключване на дългосрочен договор за доставка на комуникационно оборудване и софтуер без посочване на крайна цена, в резултат на което са изразходвани 8 пъти повече средства от първоначално планираните. При друга обществена поръчка не са направени анализи доколко е обосновано възлагането на дейности на външен изпълнител.