Огненото бедствие край Атина обедини гърците, но предизвика въпроси и негативни настроения, насочени основно към властите в засегнатите от пожара райони. За измеренията на този отзвук от Атина предава Анастасия Балездрова.