Служебният премиер Огнян Герджиков благодари на всички, които отговаряха за провеждането на изборите. В началото на заседанието на Министерския съвет служебният премиер Огнян Герджиков благодари на министрите за добрата организация на изборите. Той изказа специална благодарност на вицепремиера Стефан Янев за това, че той е бил натоварен с тази тежка мисия и се е справил блестящо.

Огнян Герджиков - служебен министър-председател: "Искам първо най-сърдечно да благодаря на всички вас за приноса ви за провеждане на изборите. Организацията беше наистина много добра. Специално искам да се обърна към вицепремиера Стефан Янев с моята дълбока благодарност, че той беше натоварен с тази тежка мисия и се справи блестящо. Искам да благодаря на министър Узунов, на вътрешните работи, затова, че той направи всичко необходимо да се осигури редът и спокойствието за провеждане на изборите. Да благодаря също и на министъра на външните работи Ради Найденов за организацията на изборите в чужбина и на всеки един от вас, който има повече или по-малко принос да направим едни добри избори - нещо, което беше основна наша задача."

Днес служебният премиер Огнян Герджиков ще бъде гост в "Още от деня"