Повече от четири години улиците на град Исперих са в окаяно състояние. Причината - некачествено реализиран проект за нова канализация на стойност 49 милиона лева. Сега основни и вътрешноквартални улици са осеяни с дупки и неравности, които превръщат придвижването в истинско изпитание.

Исперих

Първите дефекти се появяват още след приключването на проекта, изпълнен по Оперативна програма "Околна среда".

Улиците, под които са поставени над 15 километра водопроводи, се нацепват и пропадат. Фирмата изпълнител, която трябва да отстрани нередностите обявява фалит, а отговорността за некачественото изпълнение се размива. Проблемите за пешеходците и шофьорите обаче остават.

Юзун Ахмед: Всеки ден, десетки коли се чупят. Хвърчат гуми, шарнири.
Радмила Колева: Ние тук си имаме местен "исперихски правилник за движение по пътищата" и се разбираме със знаци и с ръкомахане. Аз съм в насрещното платно, човека ме изчаква, защото аз съм в нарушение, но той разбира защо съм в нарушение - пред мен има може би еднометрова яма. Няма ПТП- та, караме с 10 километра в час.

От новоизбраното общинско ръководство обясниха, че засега пари само за запълване на дупките на най- критичните места.

Инж. Белгин Шукри - кмет на Община Исперих: Ние ще работим до края на мандата да се подобри състоянието на всички улици.

От Община Исперих обещаха до края на 2020 година да асфалтират поне 6 улици.