За да бъде приет новият закон за публичните предприятия, министерството се отказа от ключови промени, които предвиждаха и нови правила за приватизация.

Министерството на икономиката се отказа от ключови промени, за да мине гласуването на Закона за публичните предприятия. Текстовете бяха гласувани за първо четене в икономическата комисия към парламента с 10 гласа "за" и петима "въздържали се". Причината да се бърза с промените в закона е, че без да бъде приет, България не може да кандидатства за чакалнята на еврозоната. Затова предупредиха от Министерството на финансите.

Според първоначалните текстове, агенциите за приватизация и за инвестиции трябваше да бъдат обединени в една мегаагенция. Освен това, законопроектът предвиждаше отпадането на забранителния списък за приватизация на дружествата, а разрешение за ключови продажби можеше да става само с изричното разрешение на Народното събрание. Срещу тези идеи обаче се обявиха твърдо от синдикатите. Работна група към тринстранния съвет за сътрудничество реши тези текстове да отпаднат.

Единствената ключова промяна, която се запазва е да се промени начинът, по който се избират членовете на ръководните бордове на държавните компании. Това вече ще става по предложение на министерството на икономиката. За постовете ще бъдат избирани само доказани специалисти и експерти в дадената област. Това е и изискването на Брюксел.

Според последния доклада за европейския семестър, държавните дружества в България не се управляват добре и спешно трябва да бъде подобрена тяхната работа.