Депутатите приеха окончателно промените в антикорупционния закон. Гражданските дела за отнемане на незаконно придобито имущество ще могат да продължават дори при прекратяване на наказателното производство.

След тълкувателното решение на Върховния касационен съд, че конфискацията се прекратява, ако се прекрати делото или подсъдимият е признат за невинен, много дела за конфискация бяха поставени под въпрос.

От левицата възразиха, че ще могат да бъдат санкционирани дори признати за невинни от съда хора. ГЕРБ цитираха конституционно решение, според което гражданската конфискация не противоречи на основния закон. Управляващите се отказаха от друго свое предложение, което щеше да даде възможност за вечни проверки на имуществото.