Омбудсманът е убеден привърженик на необходимостта от промени в Семейния кодекс. Това заяви самата Мая Манолова по време обществената дискусия на тема „Гарантират ли се правата на децата с промените в Семейния кодекс".

Припомняме, че измененията, подготвяни от Правосъдното и Социалното министерство, предвиждат ускоряване на процедурата по осиновяване, децата и кандидат-осиновителите да бъдат вписани в единен регистър. Предстои да отпадне и тайната на осиновяването. Представители на министерства и неправителствени организации споделиха своите позиции и притеснения от готвените промени.

Мая Манолова - омбудсман: Въпреки голямото желание за осиновяване децата ,които продължават да са вписани в Регистъра за осиновявания са над 2 400. Кандидат-осиновителите са 1 500, а в същото време броят на международните осиновявания продължава да расте. Расте и броят на бебетата, които се настаняват в ,,приемна грижа". Дали промените, които се предлагат ще решат тези въпроси, дали ще способстват да се въведе стандартът, че се търси дом за детето, а не дете за определени родители.