Омбудсманът Мая Манолова ще даде старт на националната кампания „Без такса в детските градини". Мая Манолова ще представи законодателно предложение за промяна в Закона за предучилищното и училищно образование за премахване изискването родителите да заплащат такса- храна за задължителното предучилищното обучение. Идеята е средствата да бъдат за сметка на държавния бюджет.

Може ли да отпаднат таксите в предучилищните групи на детските градини?

Може ли да отпаднат таксите в предучилищните групи на детските градини?

Реална ли е идеята да отпаднат таксите в предучилищните групи на детските градини? Вчера омбудсманът Мая Манолова обяви, че започва кампания срещу так...