Против увеличението на екотаксата при първоначална регистрация на стари автомобили - за това се обяви омбудсманът Мая Манолова. Предложението - екотаксата да скочи с до 35 лева, е на екологичното министерство. А мотивът е, че така ще започне да се употребяват повече автомобили, които не замърсяват въздуха. Повод за днешната дискусия станаха жалби на граждани до омбудсмана срещу промени в размера на таксите.

Ако предлаганите от екоминистерството промени бъдат приети, се очаква екотаксите за автомобили до 5 години да се повишат с 30 лева, а при по-старите, над 10 г., - с 35 лв.

Според омбудсмана Мая Манолова събраните до сега суми са изразходвани само за рециклиране на вече излезли от употреба моторни превозни средства и нямат нищо общо с мерките за опазване чистотата на въздуха. Нещо повече - според нея липсва публичност и прозрачност как точно се харчат тези пари.

Мая Манолова - омбудсман на Република България: На мен не ми е известен друг случай за комулиране на такова количество пари, за които не е ясно как точно са похарчени. А като капак се иска увеличение на парите, които хората ще плащат. И те с право питат защо ще се увеличава продуктовата такса.

От Българската асоциация по рециклиране отговориха на омбудсмана, че годишно от екотакси се събират 40 млн., които отиват за поддръжка на рециклиращите фирми и на 590 площадки за разкомплектоване на автомобили.

И от Асоциацията на вносителите на автомобили категорично се обявиха срещу увеличаване на екотаксите. Според председателя ѝ, от тях няма никаква полза, защото въпреки съществуването им, през последните години броят на старите автомобили у нас се е увеличил с над 60%.

Промените предвиждат и въвеждане на екотакси за камиони и автобуси, което предизвика остра реакция на Съюза на международните превозвачи. Наредбата за новите екотакси е качена на сайта на екологичното министерство за обществено обсъждане до 18 юни.