Омбудсманът Мая Манолова организира обществена дискусия на тема „Гарантират ли се правата на децата с промените в Семейния кодекс". Най-новите изменения в закона реформират системата за осиновяванията, припознаването, споделената родителска отговорност, настойничество и попечителство.

В обсъждането ще участват представители на министерствата на правосъдието и на социалната политика, Държавната агенция за закрила на детето, депутати, неправителствени организации с отношение по темата, биологични майки, осиновени и осиновители, представители на съдебната система, на академичната общност и общественици.