Омбудсманът Мая Манолова ще участва в понеделник, 4 февруари 2019 г. в заседанието на Административен съд София-град по жалба срещу решение на изпълнителния директор на "Топлофикация София" ЕАД, с което беше отказан достъп до обществена информация, съобщиха от пресцентъра на омбудсмана.

На 7 октомври 2016 г. общественият защитник поиска отговор на десет въпроса по Закона за достъп до обществена информация, В рамките на 14-дневния срок омбудсманът не получи изрично решение съгласно законовите изисквания. Вместо това, от "Топлофикация София" ЕАД изразиха писмено становище, в което се твърди, че поисканата информация и субекти не попадат в приложното поле на ЗДОИ.

Омбудсманът поиска от монополното дружество информация по ЗДОИ след като Конституционният съд отхвърли искането за противоконституционност на разпоредби в Гражданския процесуален кодекс и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Става дума за т.нар. "юрисконсултски възнаграждения", които "Топлофикация" прибира от своите длъжници, въпреки че заплатите на юристите й са включени в цената на топлинната енергия, одобрена от КЕВР.

По информация на обществения защитник над 15 млн. лева е събрало дружеството от потребителите в столицата само през 2015 г. чрез започнатите дела срещу 21 000 столичани. В тези производства дружеството е поискало минимум 300 лева пред съда, 350 лева пред частен съдебен изпълнител, дължими са и 300 лева по исковото производство.

През 2018 г. съдът отмени "мълчаливия отказ" на изпълнителния директор на "Топлофикация София" ЕАД, като преписката беше върната за произнасяне. Последва решение на столичното топлофикационно дружество, в което отново изпълнителният директор отказа да предостави исканата обществена информация, предмет на настоящото съдебно производство.

ВАС прекрати делото на Мая Манолова срещу "Топлофикация" заради грешка в жалбата

ВАС прекрати делото на Мая Манолова срещу "Топлофикация" заради грешка в жалбата

Тричленен състав на Върховния административен съд /ВАС/ отхвърли жалбата на "Топлофикация" АД и прекрати производството по делото на Мая Манолова срещ...