Ще се кандидатира ли омбудсманът Мая Манолова за кмет или друг пост? Днес тя отчете пред Народното събрание дейността си за миналата година и предстоящите си цели за тази. По време на дебата в парламента се чуха мнения, че Манолова използва високия си рейтинг като омбудсман и за подсигуряване на бъдеща кариера. Ето нейния отговор.

Мая Манолова- омбудсман на Република България: Много хора правят различни обсъждания, различни номинации, различни предложения. Живеем в свободна страна и всеки е свободен да подкрепя и номинира, когото си иска, но всички тези разговори и обсъждания не ме ангажират по никакъв начин. Нямам такова решение, към този момент нямам решение да си сменям позицията, което обаче не означава, че в някакъв момент няма да реша друго.