Омбудсманът Мая Манолова организира обществена дискусия за защита правата на работещите от некоректните работодатели.

Повод са зачестилите случаи на експлоатация на труд сред работници, които са потърсили съдействието ѝ. Жалбите на работниците са предимно за неизплатени трудови възнаграждения и осигуровки от страна на техните работодатели, както и за злоупотреби при прехвърляне на търговски фирми на трети социално слаби лица.

Идеята на Манолова е да събере всички заинтересовани страни - работници, държавни органи и работодатели за обсъждане на промени в трудово законодателство.