Националният омбудсман Мая Манолова ще представи нов законопроект за ограничаване на свръхправомощията на банките и защита на потребителите от неравноправни клаузи.

Днес тя организира обществено обсъждане по темата, на което ще предложи промени в Гражданския процесуален кодекс.

Срещу България тече наказателна процедура заради несъответствие с правото на Европейския съюз във връзка с неравноправните клаузи в потребителските договори. Това беше причината през януари, Европейската комисия да ни даде двумесечен срок за справяне с проблема.