Неправомерните клаузи в договорите за бързи кредити ще обсъждат институции и граждани в рамките на форум, организиран от националния омбудсман Мая Манолова.

Поводът са десетките сигнали и жалби, алармиращи обществения защитник за пряко нарушаване на правата на потребителите.

Сред констатираните проблеми са прекомерните лихви и такси, едностранната промяна на условията по договора, липсата на задълбочена проверка на финансовите възможности на клиентите, както и свръх изискванията към възможните поръчители.