Пълен обрат по друго съдебно дело - Окръжният съд в Пловдив оправда напълно собствениците на съборения тютюнев склад на улица "Одрин" 8. Преди повече от две години те опитаха да разрушат изцяло сградата, за да построят хотел, но жива верига от хора им попречи.

Първоначално Георги Бранеков и Александър Николич бяха обвинени и за използване на фалшив документ при получаване на строителното разрешение. Абсолютната давност за това престъпление обаче изтече и те останаха с обвинение само за разрушаване на паметник на културата.

В хода на съдебното производство обаче се оказа, че заради некоригирана от години процедурна грешка, сградата не е културен паметник и за нея няма никакъв охранителен режим, въпреки документите, представени от Националния институт за недвижимо културно наследство.

От прокуратурата обявиха, че най-вероятно ще протестират днешното решение и че е възможно да се търси отговорност от служители на Министерството на културата. Предприемачът Николич отказа да сподели какво ще прави сега със сградата.