Специализираната болница за активно лечение на онкологични заболявания „Свети Мина” в Благоевград приключва годината със загуби над 1,5 милиона лева, като от тях 500 хиляди лева са натрупани тази година. Годишният отчет на лечебното заведение беше представен пред комисии на Общинския съвет. Беше обсъдено и предложението на управителя на болницата – д-р Георги Георгиев, за преструктуриране чрез закриване на отделения. Предложението беше отхвърлено в комисиите, но председателят на местния парламент - Радослав Тасков, каза, че не могат да се закриват отделения, в които вече работят изградени екипи и добре квалифицирани кадри. Реформата в лечебното заведение ще бъде разгледане на едно от първите заседания на Общинския съвет в началото на 2018 година.

Благоевград