Онлайн платформа ще помага на държавата да създаде работеща политика за интеграция на ромите. Проектът е на стойност почти два милиона лева.

600 човека от общинската и областната администрация в цялата страна са обучени да събират данни, които ще бъдат въвеждани в системата веднъж годишно.

На всеки три месеца данни ще бъдат подавани и от Националния статистически институт. Събраната информация ще се използва за изготвянето на дигитални карти и анализ.