21 жалби са подадени в Комисията за защита на личните данни до днес. На интернет страницата на ЦИК всеки може да провери дали фигурира в подписката на някоя политическа сила без да е заявявал подкрепа за нея.

И още - ще могат ли да гласуват хората с изтекли или изгубени лични документи и има ли специални изисквания за гласоподавателите с придружител вижте в репортажа на Милена Кирова.

Личната карта - най-важният документ за всеки от нас - е незаменим навсякъде, където е необходимо да се легитимираме. Когато тя е с изтекъл срок, повредена е, изгубена, открадната или в този момент е в процес на преиздаване, избирателят все пак може да гласува, ако представи удостоверение от МВР за издаване на лични документи.

Камелия Нейкова - говорител на ЦИК: "Българските граждани, които в изборния ден ще гласуват извън страната, но техният документ за самоличност или е в процес на издаване, или е изгубен или унищожен, могат да се легитимират с удостоверение, издадено от ръководителя на съответното дипломатическо или консулско представителство, че техният документ за самоличност е в процес на издаване.

На интернет страницата на ЦИК всеки може да провери и дали името му фигурира в списъка на хората, подкрепящи регистрацията на партия/коалиция или инициативен комитет за предстоящите избори. Това става като въведе трите си имена, ЕГН-то и имейла. На електронната поща се получава Персонален идентификационен код, с който в същата система може да се провери дали някой не е злоупотребил с личните ни данни. При констатиране на злоупотреба може да се подаде жалба до Комисията за защита на личните данни.

Камелия Нейкова - говорител на ЦИК: "Комисията за защита на личните данни си извършва съответните проверки, събира доказателства и образува производство. Най-вероятно в случаите, когато е установено такова нарушение, може би се налага глоба на виновните лица или пък ако има данни, че е извършено престъпление, това вече се преследва по реда на Наказателния кодекс".

От Комисията за защита на личните данни съобщиха, че до момента са подадени 21 жалби. Ако някой не може да открие името си в разлепените из общини, училища и обществени сгради избирателни списъци, може да подаде заявление до кмета на съответната община до 24 март. При допуснати непълноти и грешки в данните - отново се подава заявление до кмета на общината, но този път срокът е до 18 март. Кметът се произнася до два дни.

Хора с увредено зрение или със затруднение в придвижването, което не им позволява да гласуват сами, могат да разчитат на придружител. Тази роля не трябва да изпълняват членове на секционни избирателни комисии, представители на партии, коалиции или инициативени комитети, застъпници, наблюдатели или хора, които вече са били придружител на други двама избиратели.

Камелия Нейкова - говорител на ЦИК: "Не е необходимо тези избиратели да носят документ от ТЕЛК или НЕЛК, както и не е необходимо секционната комисия да изисква от тях такива документи. Преценката дали избирателят има такова увреждане, което налага той да гласува с придружител, е на председателя на секционната избирателна комисия".

Неграмотността не е основание за гласуване с придружител.