Започва последният етап на процеса на деинституционализация на децата от домовете в България. Началото на изключително важната за обществото ни стъпка поставя националната кампания на Министерството на труда и социалната политика „Мисията е възможна“. Стартът ѝ бе даден в Пловдив. Инициативата ще обхване 60 общини в цялата страна, в които ще се създадат нови социални услуги за деца и възрастни, заместващи живота в институция.

Финансовата подкрепа идва от Оперативна програма Развитие на човешките ресурси.

Пловдив