Магистрали, жп линии, морски и речен транспорт - това са артерии, по които тече животът на съвременното общество и то тече с висока скорост. Затова част от евросредствата по ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура се насочват именно към гарантиране на сигурността на пътниците.