След Хасково наличие на уран беше установено и в три от кладенците, които снабдяват с вода населени места на територията на община Първомай. Превишаването на стойностите е регистрирано при проби, взети на 20 февруари. На 12 април стават ясни резултатите от изследването. Ден по-късно е спряна водата от източниците, които захранват селата Караджалово, Градина, Крушево и град Първомай.

Първомай

По принцип уранът е широко е разпространен в държавата, коментира в "Денят започва" заместник директора на Националния център по радиобиология и радиационна защита главен асистент Орлин Стоянов. До момента няма данни за повишена концентрация на уран в други градове от страната. По думите му водата може да бъде използвана за хигиенни цели.

Засега в Първомай няма гражданско недоволство, коментира зам.-кметът Николай Митков. По изказвания на РЗИ - Пловдив няма риск за хората, тъй като двата кладенеца са спрени и водата с наличие на уран вече не тече, допълни Митков.